Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Skip Navigation LinksScientific_research

Національний антарктичний
науковий центр
Міністерство освіти і науки України
EN
Вхід
 • Наукова діяльність
 • Про наукову діяльність
 • Науково-технічна рада НАНЦ
 • Напрями досліджень і розробок
 • Дослідження під час антарктичних експедицій
 • Конкурс науково-технічних проектів НАНЦ
 • Співпраця з науковими установами та організаціями
 • Міжнародна наукова співпраця
 • Основні результати досліджень в антарктиці
 • Наукові публікації
 • Надходження міжнародних наукових видань до бібліотеки НАНЦ
 • Підготовка наукових кадрів
 • Наукові конференції та семінари НАНЦ
 • Державна цільова програма проведення досліджень в Антарктиці
 • Науково-технічна рада "Антарктика"

​​​​​​​​​​​Наукова д​іяльність  

​ Справжня і законна мета всіх наук полягає в тому, щоб наді​​лят​и життя людське новими винаходами і багатствами.

   ​                                                                                                                                                                                                                                                                                  Френсіс​​ Бекон (англійський філософ, засновни​к дослідної науки Нового часу) 

     Наукова і науково-технічна діяльність НАНЦ здійснюється відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" і зосереджена на виконанні завдань та заходів нової Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки (далі - Програма). Програмою передбачено проведення комплексних фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Антарктиці за головними сучасними науково-дослідницькими напрямами, що охоплюють Науки про Землю, Науки про життя, Фізичні науки і підтримуються міжнародним Науковим Комітетом з Антарктичних Досліджень (SCAR)​. Комплексний та системний підхід до антарктичних досліджень вимагає тісної кооперації провідних наукових установ та організацій України. На Національний антарктичний науковий центр (далі - НАНЦ) покладено функцію з організації та координації цих досліджень, проведення щорічних антарктичних експедицій, утримання антарктичної станції "Академік Вернадський".

       

        Для реалізації завдань Програми НАНЦ забезпечує:

 1. Проведення моніторингових неперервних під час зимівлі спостережень та оригінальних досліджень безпосередньо на станції "Академік Вернадський" та виконання міжнародних зобов'язань з передачі даних до міжнародних систем та організацій: геомагнітних даних - до ІNTERMAGNET; щомісячних зразків атмосферних опадів для ізотопного аналізу - в МАГАТЕ; щомісячних зведень CLIMAT - до ВМО; озонометричних даних - до Британської Антарктичної Служби.

 2. Проведення сезонних науково-дослідних робіт в районі станції "Академік Вернадський" з розширенням регіону робіт на західну частину Антарктичного півострова, а також досліджень під час антарктичного рейсу науково-дослідного судна. Щорічно в Українських антарктичних експедиціях беруть участь до 10 науковців, які попередньо проходять конкурсний відбір. Крім того, щорічно в сезонних експедиціях беруть участь від 10 до 15 вчених різних спеціальностей. Це геологи, геофізики, метеорологи, фізики, радіофізики, математики, біологи, екологи та медики. (Більш детально).
 3. Виконання наукових досліджень у провідних лабораторіях закладів університетської та академічної науки України в рамках науково-технічних проектів з використанням первинних даних, зразків та матеріалів, отриманих під час експедиційних досліджень. З цією метою в рамках виконання заходів Програми один раз на два роки НАНЦ проводить конкурсний відбір проектів, укладає договори на їх виконання. Науково-технічну та науково-організаційну роботу, спрямовану на забезпечення та координацію діяльності з виконання завдань та проектів Програми, здійснює науково-організаційний відділ НАНЦ.

      Науково-технічну та науково-організаційну роботу, спрямовану на забезпечення та координацію діяльності з виконання завдань та проектів Програми, здійснює науково-організаційний відділ НАНЦ.

Для координації робіт з організації та проведення українських антарктичних експедицій, забезпечення життєдіяльності станції "Академік Вернадський" створено постійно діючу Науково-технічну раду Національного антарктичного наукового центру.

      Управління Програмою, координацію міжвідомчого та міжнародного співробітництва з антарктичних досліджень здійснює Науково-технічна рада "Антарктика".

У рамках реалізації основних напрямів наукових досліджень НАНЦ співпрацює з 29 провідними установами вузівської та академічної науки України, зокрема національними університетами та інститутами Національної академії наук, Національної академії медичних наук, МОНмолодьспорту, іншими установами та організаціями різних форм власності.

      НАНЦ відкритий для міжнародного наукового співробітництва. Ним укладені рамкові двосторонні угоди строком до п'яти років з науковими установами 12 держав світу, серед них: Велика Британія, США, Аргентина, Перу, Чилі, Іспанія, Польща, Болгарія, Словенія, Словаччина, Румунія, Росія. Протягом кількох років вчені НАНЦ плідно співпрацюють в галузі геолого-геофізичних, океанографічних та біологічних досліджень в Антарктиці з низкою наукових установ та організацій Російської Федерації (Більш детально).

      За останні 15 років Україна стала повноправним членом практично всіх Міжнародних організацій, які займаються полярними дослідженнями, вчені НАНЦ беруть активну участь у засіданнях міжнародного Наукового Комітету з Антарктичних Досліджень.

НАНЦ, як і вся міжнародна наукова антарктична спільнота, брав участь у систематизації даних і результатів 16-ти проектів 3-го Міжнародного полярного року. Дослідження українських вчених одержали підтримку SCAR, CEP, CAREX, IPY. Окремі проекти підтримано Британською антарктичною службою, Інститутом полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера (Німеччина), а також Полярною комісією Канади.

      НАНЦ був організатором п'яти Міжнародних наукових конференцій з антарктичної тематики за участі низки вчених з інших держав. У планах НАНЦ - організація та проведення у 2013 році VI Міжнародної антарктичної конференції. 

НАНЦ бере участь у підготовці наукових дисертацій. Керівниками дисертацій працюють висококваліфіковані фахівці, доктори наук. Проводиться наукова робота зі студентами. Сформовано наукові школи з проблем геологічної будови Західної Антарктики, вивчення атмосферних процесів тропосфери Південної півкулі, взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, комплексного вивчення структури та функцій антарктичних організмів, створення узагальнених тривимірних моделей біогеографічних полігонів типових антарктичних екосистем, розроблення сучасних технологій збереження здоров'я та працездатності учасників антарктичних експедицій.

​​     За результатами наукових досліджень і розробок опубліковано багато монографій, підручників та навчальних посібників, наукових статей. Результати наукових досліджень доповідаються на вітчизняних і міжнародних конференціях, регулярно висвітлюються в "Українському антарктичному журналі", який видається НАНЦ.​